Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń w ramach konkursu Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007 – 2013

data publikacji: 30-04-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich przedłużyła do dnia 17 maja 2013 roku termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013”, przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej EFS.
Ideą konkursu jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL. Jednocześnie ma on na celu uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znaleźć można na stronie internetowej KIW PO KL www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Aktualności.