Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ankieta dotycząca systemu zapewniania jakości usług rozwojowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

data publikacji: 14-05-2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przystąpiła do opracowania koncepcji „Systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych”, który będzie wspierał wydatkowanie środków EFS w nowej perspektywie finansowej.

System skierowany będzie do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy będą mogli za pośrednictwem rejestru pozyskać informacje o dostępnych usługach rozwojowych (szkoleniach, doradztwie, projektach zmiany, mentoringu, czy coachingu) oraz otrzymać wsparcie przy diagnozie potrzeb i zamawianiu usług. Więcej informacji o Systemie oraz postępach prac związanych z jego budową znajdą Państwo na stronie internetowej PARP - http://www.parp.gov.pl/index/index/1997.

Wszystkie podmioty, które będą chciały realizować usługi rozwojowe dofinansowane ze środków EFS w ramach nowej perspektywy finansowej będą zobowiązane do wpisu do ogólnopolskiego Rejestru. Wypracowane kryteria wpisu podmiotów do ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych są testowane wśród podmiotów świadczących aktualnie usługi edukacyjno-szkoleniowe (w tym m.in. w ramach projektów realizowanych w Priorytecie VIII PO KL).

UWAGA!!!
Przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z całą Kartą Podmiotu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kryteriów oraz reguły dotyczące liczby i sposobu przyznawania punktów przy kryteriach wiarygodności. Ponadto, w Karcie Podmiotu wskazany jest również sposób weryfikacji przez Administratora Rejestru prawdziwości składanych przez Podmiot, dlatego też składając oświadczenia należy kierować się posiadaną (lub możliwą do uzyskania) przez Państwa dokumentacją w tym zakresie.

Termin wypełnienia ankiety mija 19 maja br.

Link do Karty Podmiotu - https://docs.google.com/document/d/1KLmWMQY1Hwe-NYls1L2Q0VBQIudNmfTPGBPkRDKRzmw/edit?usp=sharing&pli=1 

Link do ankiety - http://moje-ankiety.pl/respond-42379.html