Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.3

data publikacji: 25-11-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 kwietnia br. podjął Uchwałę nr 3277/2013 w sprawie powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Nazwa i siedziba Beneficjenta: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tytuł projektu: „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski”
Wartość projektu: 4 500 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 500 000,00 zł
Data podjęcia uchwały: 18.04.2013 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 24 października br. podjął Uchwałę nr 3974/2013 w sprawie powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Nazwa i siedziba Beneficjenta: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tytuł projektu: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji Społecznej w Wielkopolsce
Wartość projektu: 3 500 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 3 500 000,00 PLN
Data podjęcia uchwały: 24.10.2013 r.