Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.2.2

data publikacji: 07-06-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: PO KL/7.2.2/1/12
Tytuł projektu: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań
Wartość projektu: 5 530 965,00 zł
Wartość dofinansowania: 5 530 965,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 81,50
Data podpisania umowy: 29.04.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.2/1/12
Tytuł projektu: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań
Wartość projektu: 5 530 965,00 zł
Wartość dofinansowania: 5 530 965,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 81,50
Data podpisania umowy: 29.04.2013 r.