Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.1.1

data publikacji: 17-05-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/12
Tytuł projektu: Wielkopolscy Liderzy Innowacji
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Agro ABC Maciej Rogoziński
ul. Zawory 8A, 63-130 Książ Wlkp.
Wartość projektu: 1 363 250,10 zł
Wartość dofinansowania: 1 363 250,10 zł
Liczba zdobytych punktów: 115 pkt.
Data podpisania umowy: 15.03.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/12
Tytuł projektu: Ekoturystyka – zrównoważony rozwój Wielkopolski
Nazwa i siedziba Beneficjenta: TEB Edukacja Sp. z o.o., al. Niepodległości 2,
61-874 Poznań
Wartość projektu: 361 526,84 zł
Wartość dofinansowania: 361 526,84 zł
Liczba zdobytych punktów: 86 pkt.
Data podpisania umowy: 8.04.2013 r.