Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacji Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VII

data publikacji: 17-05-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 23 kwietnia br. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie uchwały nr 119 Komitetu Monitorującego PO KL podjętej w dniu 11 kwietnia br., zatwierdziła zgłoszone przez Instytucję Pośredniczącą zmiany do Planu działania dla Priorytetu VII na rok 2013.

Zmiana dotyczy Kryterium dostępu nr 8 w ramach Działania 7.4: w uzasadnieniu skorygowany został numer Działania.