Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA-E) w wersji 8.6.4

data publikacji: 21-05-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 15 maja 2013 r. została udostępniona wersja 8.6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7/8.

Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika należy zapoznać się z poniższą Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o wczytanie pliku XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

  • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”;
  • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl);
  • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu;
  • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku.

Do pobrania:

  1. Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.6.4 wersja pełna)
  2. Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.6.4 wersja aktualizująca)
  3. Instrukcja instalowania aplikacji v 6.0