Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stypendia dla doktorantek/doktorantów – zmiana Regulaminu Stypendialnego

data publikacji: 22-05-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z dniem 15 maja br. uległa zmianie treść Załącznika nr 5 Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania do Regulaminu Stypendialnego projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego