Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.2/1/13

data publikacji: 23-05-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.2/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych odbędzie się w dniach od 3 czerwca do 31 lipca 2013 r.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.