Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Akcja Wielkopolski InfoBus EFS 2013

data publikacji: 23-05-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż w dniu 29 maja 2013 r. rozpoczyna akcję Wielkopolski InfoBus EFS. Akcja będzie prowadzona do dnia 14 czerwca 2013 r. na terenie województwa wielkopolskiego. W jej ramach zorganizowany będzie mobilny punkt informacyjny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach akcji Wielkopolski InfoBus EFS pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu udzielać będą potencjalnym uczestnikom projektów informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby zainteresowane będą miały możliwość bezpłatnego uzyskania informacji na temat form wsparcia między innymi dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, planujących założenie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców, szkół i placówek oświatowych, organizacji pozarządowych. Dla dzieci i młodzieży przewidziano różnorodne quizy, gry i zabawy związane z tematyką Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem akcji jest dotarcie z informacją o tym, co oferuje komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, bezpośrednio do mieszkańców województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: krotoszyńskim, grodziskim, kościańskim, gostyńskim, rawickim, jarocińskim, szamotulskim, pleszewskim, ostrowskim, tureckim. 

Wielkopolski InfoBus EFS będzie czekał na Państwa w dniach:
29.05.2013 r. – na Rynku w Krotoszynie, w godz. 12:00 – 15:00;
3.06.2013 r. – na Rynku w Grodzisku Wlkp., w godz. 11:00 – 14:00;
4.06.2013 r. – na Rynku w Kościanie, w godz. 11:00 – 14:00;
5.06.2013 r. – na Rynku w Gostyniu, w godz. 12:00 – 15:00;
6.06.2013 r. – na Rynku w Rawiczu, w godz. 12:00 – 15:00;
7.06.2013 r. – na Rynku w Jarocinie, w godz. 12:00 – 15:00;
8.06.2013 r. – na Rynku w Szamotułach, w godz. 11:00 – 14:00;
10.06.2013 r. – na Rynku w Pleszewie, w godz. 12:00 – 15:00;
13.06.2013 r. – na Rynku w Ostrowie Wlkp., w godz. 12:00 – 15:00;
14.06.2013 r. – na Rynku w Turku, w godz. 12:00 – 15:00.

Zapraszamy do odwiedzenia mobilnego punktu informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach akcji Wielkopolski InfoBus EFS.

Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania (.pdf):

  1. Plakat (Rawicz);