Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.4/1/12 (po protestach)

data publikacji: 31-05-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 22.04.2013 r., w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.4/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy (I KOP po protestach).

Do pobrania: