Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.2/1/12 (po proteście)

data publikacji: 31-05-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów (w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego) w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia odbędzie się w dniu 13 czerwca 2013 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.