Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2008 | Październik | Lista rankingowa 8.2.1

Lista rankingowa 8.2.1

data publikacji: 21-10-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 22 - 23.09.2008 r. w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - projekty konkursowe.

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw- projekty konkursowe:

M-ce
Beneficjent
Tytuł
 Siedziba
Beneficjenta
Średnia
ocen
1
Faber Consulting Sp. z o.o.
Komercjalizacja badań naukowych kluczem konkurencyjności województwa wielkopolskiego - szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin out i spin off
ul. Dominikańska 9
87 – 100 Toruń
81,5
2
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Ja w biznesie
ul. Rubież 46/c5/102
61 – 612 Poznań
79
3
Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio
2. Patent na Innowacyjny Biznes
ul. 23 Lutego 7/3
61 – 741 Poznań
72
4
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
NAUKA, KTÓRA LUBI BIZNES - program wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce
Al. Jerozolimskie 53/1a
 00-697 Warszawa
68,5