Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/1/12

data publikacji: 03-06-2013

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
Joanna Śmietańska
Poznań
2
Marta Strykowska
Rogoźno
3
Ewa Kromolicka
Przeźmierowo
4
Natalia Szymkowiak
Opalenica
5
Agnieszka Krawczyk
Poznań
6
Łukasz Wajda
Poznań
7
Sandra Kortas – Dorsz
Poznań
8
Anna Pawłowska
Poznań
9
Barbara Stempień
Szczecin
10
Małgorzata Matelowska
Głowienka
11
Dagmara Angowska
Toruń
12
Katarzyna Dmochowska
Mierzyn
13
Michał Kubisz
Rybnik