Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/7.4.1/1/12 (po protestach)

data publikacji: 04-06-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów (po odwołaniu) w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/7.4.1/1/12, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy odbędzie się w dniu 11.06.2013 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosku, którego odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.