Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Działania 7.4

data publikacji: 30-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/12
Tytuł projektu: „Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, ul. Małachowskiego 2B, 64 - 800 Chodzież
Wartość projektu: 1 167 227,40 zł
Wartość dofinansowania: 1 167 227,40 zł
Liczba zdobytych punktów: 97
Data podpisania umowy: 29.05.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/12
Tytuł projektu: K@RIERA W ICT – profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo
Nazwa i siedziba Beneficjenta: American Systems Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 5, 99-300 Kutno
Wartość projektu: 875 458,00 zł
Wartość dofinansowania: 875 458,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,5
Data podpisania umowy: 29.05.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/12
Tytuł projektu: Profesjonalni niepełnosprawni w woj. wielkopolskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: EURODORADZTWO Magdalena Binkowska-Jenczyk, ul. Leśna 2, 64-840 Budzyń
Wartość projektu: 850 547,20 zł
Wartość dofinansowania: 850 547,20 zł
Liczba zdobytych punktów: 105
Data podpisania umowy: 29.05.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/12
Tytuł projektu: „Wzrost Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych II”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: PROFESJA Dominika Flaczyk, Chyby, ul. Szamotulska 12, 62-081 Przeźmierowo
Wartość projektu: 1 832 083,39 zł
Wartość dofinansowania: 1 832 083,39 zł
Liczba zdobytych punktów: 93
Data podpisania umowy: 22.05.2013 r.

Numer konkursu: POKL/7.4/2/12
Tytuł projektu: „W końcu mam pracę :-)”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
Wartość projektu: 721 241,89 PLN
Wartość dofinansowania: 721 241,89 PLN
Liczba zdobytych punktów: 94 pkt
Data podpisania umowy: 18 .06.2012 r.

NR KONKURSU: PO KL/7.4/1/12
Tytuł projektu: NOWA SZANSA
Nazwa i siedziba Beneficjenta: GD Partner spółka z o.o. spółka komandytowa
Ul. Składowa 7B /2 , 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 850 547,20 zł
Wartość dofinansowania: 850 547,20 zł
Liczba zdobytych punktów: 104
Data podpisania umowy: 27.06.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/12
Tytuł projektu: Tacy sami
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja PATRIA, Skrzetuszewo 54, 62-280 Kiszkowo
Wartość projektu: 1 282 712,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 282 712,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 93,5
Data podpisania umowy: 24-07-2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.4/1/12
Tytuł projektu: WAZON – Wsparcie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 1 779 208,04 zł
Wartość dofinansowania: 1 779 208,04 zł
Liczba zdobytych punktów: 94
Data podpisania umowy: 14.08.2013 r.