Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

III edycja Konkursu na najlepsze partnerstwo społeczne roku

data publikacji: 11-06-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Centrum Projektów Europejskich ogłosiło trzecia edycję Konkursu na „Najlepsze Partnerstwo Społeczne roku”. Konkurs jest adresowany do wszystkich podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
Kategoria I: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2013 Roku
Kategoria II: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Publiczne 2013 Roku

Wszystkie zgłoszone partnerstwa, będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Konkursu. Spośród nich, internauci wybiorą najciekawsze, ich zdaniem, działanie, które otrzyma nagrodę publiczności.

Zgłoszenia kandydatur należy przesłać do 16 września 2013 r. W przypadku nadsyłania prac pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Opisy zwycięskich partnerstw z poprzednich edycji oraz regulamin Konkursu są dostępne na stronie www.partnerstwo.roefs.pl.

Do pobrania: