Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2008 | Październik | Listy rankingowe RO EFS

Listy rankingowe RO EFS

data publikacji: 21-10-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listy rankingowe ofert w ramach konkursu na wybór Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielkopolsce (nr konkursu: ROEFS/30/1/08), stworzone na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Ofert, które odbyły się w dniach 01.10 – 15.10.2008 r.

LISTA RANKINGOWA
ofert w ramach konkursu na wybór Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kaliszu (46)
 

M-ce
Numer
oferty
Nazwa
Oferenta
Adres
Oferenta
Średnia
ocen
1
ROEFS/30/1/08-4/08
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
94,25
2
ROEFS/30/1/08-6/08
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
ul. Strzelecka 20/ 8a, 61-846 Poznań
93
3
ROEFS/30/1/08-9/08
Konińska Izba Gospodarcza
ul. Powstańców Wlkp. 16, 62-510 Konin
85

 
 
LISTA RANKINGOWA
ofert w ramach konkursu na wybór Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Koninie (47)
 

M-ce
Numer
oferty
Nazwa
Oferenta
Adres
Oferenta
Średnia
ocen
1
ROEFS/30/1/08-10/08
Konińska Izba Gospodarcza
ul. Powstańców Wlkp. 16, 62-510 Konin
94,5

 
 
LISTA RANKINGOWA
ofert w ramach konkursu na wybór Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie (48)
 

M-ce
Numer
oferty
Nazwa
Oferenta
Adres
Oferenta
Średnia
ocen
1
ROEFS/30/1/08-2/08
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Pl. J. Metziga 26/ 6, 64-100 Leszno
85,5

 
 
LISTA RANKINGOWA
ofert w ramach konkursu na wybór Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Pile (49)
 

M-ce
Numer
oferty
Nazwa
Oferenta
Adres
Oferenta
Średnia
ocen
1
ROEFS/30/1/08-1/08
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
91,5

 
 
 
 
LISTA RANKINGOWA
ofert w ramach konkursu na wybór Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Poznaniu (50)
 

M-ce
Numer
oferty
Nazwa
Oferenta
Adres
Oferenta
Średnia
ocen
1
ROEFS/30/1/08-8/08
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
ul. Strzelecka 20/ 8a, 61-846 Poznań
94, 5
2
ROEFS/30/1/08-3/08
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Pl. J. Metziga 26/ 6, 64-100 Leszno
93,5
3
ROEFS/30/1/08-7/08
Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
90