Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Niemiec poszukuje partnerów do współpracy

data publikacji: 14-06-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Niemiec poszukuje partnera zagranicznego do współpracy ponadnarodowej.

Projekt realizowany przez European University Viadrina Frankfurt nad Odrą dotyczy budowy i szerokiego wykorzystania platformy, która znajduje się we Frankfurcie nad Odrą oraz w Słubicach i ma być wykorzystywana przez światową społeczność naukowców.

W tym celu powstała Międzynarodowa Rada Redaktorów, zlokalizowana głównie w Polsce i Niemczech, złożona z przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy współpracują ze sobą. Informacje na temat projektów badawczych i wydarzeń w Polsce powinny dotrzeć do globalnej społeczności naukowców w Polsce. Również polscy naukowcy powinni uzyskać łatwiejszy dostęp do konferencji i spotkań naukowych za granicą. Codzienna komunikacja i przepływ informacji między redaktorami i Radą odbywa się w trybie online, natomiast przynajmniej raz w roku powinno mieć miejsce walne zgromadzenie, gdzie będą omawiane ważniejsze sprawy, jak zmiany strukturalne, polityka wydawnicza oraz inne specjalne tematy. Coroczne spotkanie pomaga stworzyć atmosferę współpracy pomiędzy naukowcami rozsianymi po całych Niemczech i Polsce oraz w świecie.

W projekcie planuje się więc coroczne spotkanie redaktorów i recenzentów zainteresowanych platformą, która odbędzie się w niemiecko-polskim regionie przygranicznym. Projekt poszukuje partnerów do wsparcia i udziału w tych spotkaniach. Efektem projektu będzie liczba corocznych recenzji książek poprzez stronę www oraz zbiór istotnych informacji o nowych publikacjach, najbliższych konferencjach, a także oferty pracy, granty czy też dyskusje, komentarze, zapytania do społeczności akademickiej.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem:

Tim Buchen
buchen@europa-uni.de

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl.