Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do złożenia wniosku w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL

data publikacji: 20-06-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu został zaproszony do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 20 czerwca 2013 r. do dnia 05 lipca 2013 r.