Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.4/1/13

data publikacji: 24-06-2013

                         

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza potencjalnych Beneficjentów PO KL (projektodawców) na:

Spotkanie informacyjne dotyczące
Dokumentacji konkursowej w ramach Działania 7.4 PO KL
(konkurs zamknięty nr PO KL/7.4/1/13)

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 28.06.2013 r.
Miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, Budynek C, sala 111

Harmonogram spotkania (grupa I):
9:30-10:00 Rejestracja uczestników spotkania informacyjnego
10:00-11:30 Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach Działania 7.4 PO KL
11:30 Zakończenie

Harmonogram spotkania (grupa II):
12:30-13:00 Rejestracja uczestników spotkania informacyjnego
13:00-14:30 Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach Działania 7.4 PO KL
14:30 Zakończenie

Podczas spotkania zostanie omówiona Dokumentacja konkursowa ww. konkursu oraz zasady obowiązujące projektodawców przy aplikowaniu o środki PO KL w ramach EFS w roku 2013.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, WUP w Poznaniu zwraca się z prośbą o wypełnienie formularza pytań i przesłanie go na adres infoefs@wup.poznan.pl najpóźniej do dnia 26.06.2013 r.
Warunkiem udziału w spotkaniu informacyjnym jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl.

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 27.06.2013 r. do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie najpóźniej 27.06.2013 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania:

Pytania na spotkanie informacyjne w ramach Dokumentacji konkursowej Działania 7.4 PO KL

Pytania zadawane podczas spotkania informacyjnego w ramach dokumentacji konkursowej z działania 7.4 PO KL