Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

data publikacji: 02-07-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 28 czerwca 2013 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (nowelizacja) opracowana w wyniku realizacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt SK 9/08) oraz z dnia 30 października 2012 r. (sygn. akt SK 8/12). Zmiany dotyczą przede wszystkim umocowania prawnego procedury odwoławczej stosowanej podczas ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dostosowuje prawo do wyroku TK z 12 grudnia 2011 r. Trybunał uznał za niekonstytucyjne umieszczenie procedury odwoławczej jedynie w tzw. systemach realizacji programów operacyjnych, a nie w akcie prawnym powszechnie obowiązującym. Zakwestionowany przez TK zapis przestanie obowiązywać 27 czerwca 2013 r. W związku z tym postępowanie odwoławcze zostało wpisane do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z nowelizacją wnioskodawcom ma przysługiwać prawo wniesienia pisemnego protestu do instytucji zarządzającej, a następnie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Sejm uchwalił nowelizację w dniu 19 kwietnia 2013 r. Prezydent podpisał ją w dniu 16 czerwca 2013 r. Nowe przepisy obowiązują od 28 czerwca br., z wyjątkiem art. 2 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 24 czerwca br.

Do pobrania: