Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór na stanowisko asesora do prac Komisji Oceny Projektów

data publikacji: 22-10-2008

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu konkursem nr PO KL/As/2/2008 dotyczącym naboru na stanowisko asesora do prac Komisji Oceny Projektów informuję, iż zgodnie z punktem IV Procedury wyboru, wpisania na listę oraz odwołania asesorów uczestniczących w pracach Komisji Oceny Projektów termin oceny wniosków z uwagi na dużą liczbę złożonych aplikacji zostaje przedłużony o 10 dni, tj. do 31 października br.