Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL