Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/11

data publikacji: 11-07-2013

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1.
Izabela Przygoda
Poznań
2.
Anna Chmielewska
Swarzędz
3.
Ewa Rybarczyk
Poznań
4.
Monika Józefiak
Poznań
5.
Agnieszka Andrzejewska
Poznań
6.
Jan Wilkanowicz
Śrem
7.
Mariusz Hałas
Poznań
8.
Anna Koebsch
Poznań
9.
Jadwiga Skórzewska - Tonder
Buk
10.
Agnieszka Jakóbek - Perkowska
Poznań
11.
Katarzyna Sterczyńska
Luboń
12.
Mariola Przybylska
Poznań
13.
Izabela Biernat
Poznań
14.
Justyna Koper
Kostrzyn
15.
Urszula Pendulak
Poznań
16.
Anna Zydorek
Poznań
17.
Anna Siudyła (Lenik)
Poznań
18.
Ewa Puszkiewicz
Szczecin
19.
Anna Kunikowska
Szczecin