Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr KL/7.2.1/2/11

data publikacji: 11-07-2013

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.2.1/2/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1.
Izabela Przygoda
Poznań
2.
Anna Chmielewska
Swarzędz
3.
Ewa Rybarczyk
Poznań
4.
Monika Józefiak
Poznań
5.
Jan Wilkanowicz
Śrem
6.
Mariusz Hałas
Poznań
7.
Anna Koebsch
Poznań
8.
Jadwiga Skórzewska - Tonder
Buk
9.
Katarzyna Sterczyńska
Luboń
10.
Mariola Przybylska
Poznań
11.
Izabela Biernat
Poznań
12.
Justyna Koper
Kostrzyn
13.
Urszula Pendulak
Poznań
14.
Anna Zydorek
Poznań
15.
Anna Siudyła (Lenik)
Poznań
16.
Anna Kunikowska
Szczecin