Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/D.1.1/11

data publikacji: 11-07-2013

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/D.1.1/11 na Projekty innowacyjne testujące PO KL dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia skład Komisji Oceny Projektów:

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1.
Izabela Przygoda
Poznań
2.
Anna Chmielewska
Swarzędz
3.
Natalia Szymkowiak
Opalenica
4.
Anna Pawłowska
Poznań
5.
Sandra Kortas – Dorsz
Poznań
6.
Łukasz Wajda
Poznań
7.
Anna Zydorek
Poznań
8.
Marlena Jabłońska
Poznań
9.
Justyna Koper
Kostrzyn
10.
Mariola Przybylska
Poznań
11.
Jadwiga Skórzewska - Tonder
Buk
12.
Jolanta Mikołajczak
Poznań
13.
Agnieszka Andrzejewska
Poznań
14.
Michał Urbaniak
Poznań
15.
Remigiusz Szmajda
Poznań
16.
Magdalena Kułek
Poznań
17.
Katarzyna Stachurska
Luboń
18.
Joanna Wawrzyniak - Florek
Poznań
19.
Nikodem Pietras
Poznań
20.
Beata Skrzypczak
Dębno
21.
Przemysław Sobkowiak
Środa Wielkopolska
22.
Leszek Rymarczyk
Poznań
23.
Ewa Rybarczyk
Poznań
24.
Monika Walkowiak
Swadzim