Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.2/1/12

data publikacji: 11-07-2013

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia skład Komisji Oceny Projektów:

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1.
Izabela Przygoda
Poznań
2.
Katarzyna Sterczyńska
Luboń
3.
Monika Walkowiak
Swadzim
4.
Magdalena Jasiniak
Mosina
5.
Anna Chmielewska
Swarzędz
6.
Jan Wilkanowicz
Śrem
7.
Anna Koebsch
Poznań
8.
Jadwiga Skórzewska – Tonder
Buk
9.
Mariola Przybylska
Poznań
10.
Izabela Biernat
Poznań
11.
Justyna Koper
Kostrzyn
12.
Urszula Pendulak
Poznań
13.
Anna Zydorek
Poznań
14.
Anna Siudyła (Lenik)
Poznań
15.
Monika Hałuszczak
Poznań
16.
Marta Hoffmann
Lednogóra
17.
Urszula Ignaszewska
Poznań
18.
Marlena Jabłońska
Poznań
19.
Jakub Kotnarowski
Poznań
20.
Mateusz Król
Poznań
21.
Małgorzata Müller
Poznań
22.
Krzysztof Tęsiorowski
Poznań
23.
Justyna Wróblewska
Gniezno