Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/PO KL/7/E.1.1/12

data publikacji: 11-07-2013

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/PO KL/7/E.1.1/12 z komponentem ponadnarodowym dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia skład Komisji Oceny Projektów:

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1.
Izabela Przygoda
Poznań
2.
Katarzyna Sterczyńska
Luboń
3.
Monika Walkowiak
Swadzim
4.
Magdalena Jasiniak
Mosina
5.
Anna Chmielewska
Swarzędz
6.
Jan Wilkanowicz
Śrem
7.
Anna Koebsch
Poznań
8.
Jadwiga Skórzewska – Tonder
Buk
9.
Mariola Przybylska
Poznań
10.
Izabela Biernat
Poznań
11.
Justyna Koper
Kostrzyn
12.
Urszula Pendulak
Poznań
13.
Anna Siudyła (Lenik)
Poznań
14.
Monika Hałuszczak
Poznań
15.
Marta Hoffmann
Lednogóra
16.
Urszula Ignaszewska
Poznań
17.
Marlena Jabłońska
Poznań
18.
Jakub Kotnarowski
Poznań
19.
Mateusz Król
Poznań
20.
Małgorzata Müller
Poznań
21.
Krzysztof Tęsiorowski
Poznań
22.
Justyna Wróblewska (Czarnecka)
Gniezno
23.
Hanna Baran
Poznań
24.
Angelika Frankowska
Poznań
25.
Agnieszka Jakóbek - Perkowska
Komorniki
26.
Patrycja Pawlak (Cieślik)
Gowarzewo
27.
Anna Kunikowska
Szczecin