Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zadawane podczas spotkania informacyjnego w ramach dokumentacji konkursowej z działania 7.4 PO KL