Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 17-07-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania Programu dostrzegła konieczność skorygowania nieścisłości zawartych w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonych w dniu 28 czerwca 2013 r.
Zmiany dokonane względem wersji z 28 czerwca 2013 r. obejmują:

  1. modyfikację zapisu na str. 79, 96 w zakresie pouczenia stosowanego w informacji o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania,
  2. zmianę treści instrukcji umieszczonej pod pytaniami ujętymi we wzorze listy sprawdzającej do protestów (załącznik nr 16, str. 318);
  3. usunięcie pkt 1.9 z wzoru listy sprawdzającej do odwołań oraz modyfikację treści instrukcji umieszczonej pod pytaniami ujętymi w tej liście sprawdzającej (załącznik nr 17, str. 319).

Plik do pobrania:

1. Zestawienie zmian – errata do Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – lipiec 2013 (*pdf)