Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na Drzwi Otwarte Punktu Informacji i Promocji EFS w dniu 3 sierpnia 2013 r.

data publikacji: 18-07-2013

                        

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza naDrzwi Otwarte Punktu Informacji i Promocji EFS

W programie spotkania m. in.:
• udzielanie bezpłatnych informacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
• możliwość uzyskania materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego,
• porady na temat dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkoleń, kursów zawodowych oraz studiów podyplomowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
• wskazywanie źródeł informacji (Punkty Informacyjne, RO EFS, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

Zainteresowanych zapraszamy w sobotę, dnia 3 sierpnia 2013 r., w godzinach od 10:00 do 14:00 do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23