Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9/E.1.1/12

data publikacji: 19-07-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniu 28 maja 2013 r., w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9/E.1.1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Do pobrania:

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (*pdf)