Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.4/1/12 (po odwołaniu)

data publikacji: 19-07-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego odwołania, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2013 r., w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.4/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Do pobrania:

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (*pdf)