Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.4/1/12 (po odwołaniu)

data publikacji: 24-07-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu przekazanego do oceny merytorycznej stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 11.06.2013 r., w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.4/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy (po odwołaniu).

Do pobrania:

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy (po odwołaniu) (*pdf)