Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętnego nr PO KL/7.4/1/13

data publikacji: 01-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/7.4/1/13,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy rozpocznie się w dniu 14 sierpnia 2013 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.