Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.2/1/12 (po odwołaniach)

data publikacji: 06-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów (w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego), które odbyło się dnia 13 czerwca 2013 roku, w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Do pobrania: