Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisana umowa na realizację badania ewaluacyjnego

data publikacji: 07-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że podpisał umowę na realizację badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wykorzystania środków komponentu regionalnego PO KL na realizację przez gminy województwa wielkopolskiego zadań związanych z edukacją publiczną”. Badanie przeprowadza ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o.

Celem ewaluacji jest:

  • ocena wpływu projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL na realizację zadań wielkopolskich gmin z zakresu wychowania przedszkolnego,
  • ocena wpływu projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.1.2 PO KL na realizację zadań wielkopolskich gmin w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej,
  • wskazanie dobrych praktyk wykorzystania przez wielkopolskie gminy środków PO KL w celu realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej. 

Badanie będzie realizowane do listopada 2013 r. W jego ramach zostaną przeprowadzone m.in. wywiady telefoniczne, internetowe i bezpośrednie. W związku z tym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę z zespołem badawczym ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. w ramach badania.

W przypadku pytań dotyczących realizacji badania proszę o kontakt z Panem Jakubem Grabowskim (nr tel.: 24 355 77 61, e-mail: j.grabowski@asm-poland.com.pl) lub Panem Dawidem Piechocińskim (nr tel.: 24 355 77 13, e-mail: d.piechocinski@asm-poland.com.pl). Osobą koordynującą badanie ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jest Pani Justyna Pyzdrowska (nr tel.: 61 846 37 31, e-mail: j.pyzdrowska@wup.poznan.pl).