Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zawieszenie konkursu otwartego nr POKL/6.2/1/08

data publikacji: 27-10-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr POKL/6.2/1/08 zostaje zawieszony z dniem 3 listopada br. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.

Zawieszenie naboru w Działaniu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 20 października, wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 150% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.