Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

VII edycja konkursu dla dziennikarzy "Ludzka twarz EFS"

data publikacji: 09-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 2 sierpnia 2013 r. została ogłoszona VII edycja konkursu dla dziennikarzy „Ludzka twarz EFS”. Organizatorem konkursu jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Konkurs odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Mediów i Instytutu Spraw Publicznych.

Celem VII edycji konkursu „Ludzka twarz EFS” jest promocja efektów projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) i przybliżenie ludziom wsparcia z Europejskiego Funduszu (EFS).

Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają kryteria gatunkowe dziennikarskiej formy reportażu.

Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach:

  1. PIÓRO (artykuły prasowe/ publikacje internetowe);
  2. MIKROFON (audycje radiowe);
  3. EKRAN (nagrania audiowizualne).

Laureaci, wyłonieni decyzją jury, otrzymają nagrody pieniężne i statuetki „Dziennikarz przyjazny EFS”, a także wezmą udział w wizycie studyjnej w jednej z instytucji Unii Europejskiej organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Organizator przeprowadzi również głosowanie internetowe, w którym wezmą udział wszystkie zgłoszone prace, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym. Głosowanie zostanie przeprowadzone na stronie internetowej konkursu www.ludzkatwarzefs.pl w terminie od 15 stycznia 2014 r. do 15 lutego 2013 r.

Autorom prac, którzy otrzymają największą liczbę głosów w każdej z kategorii, zostanie przyznana nagroda pieniężna.

Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane do 31 grudnia 2013 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.ludzkatwarzefs.pl.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.