Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady finansowania i rozliczania wydatków w ramach projektów współpracy ponadnarodowej (wersja angielska)

data publikacji: 09-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Krajowa Instytucja Wspomagająca opublikowała na swojej stronie internetowej robocze tłumaczenie na język angielski podrozdziału nr 1.4.5.1 Projekty w ramach współpracy ponadnarodowej „Zasad finansowania PO KL”. Wyżej wymieniony podrozdział przedstawia podstawowe zasady finansowania i rozliczania wydatków w ramach projektów współpracy ponadnarodowej (PWP) PO KL, z którymi powinni się zapoznać także partnerzy ponadnarodowi w PWP.

Zaznacza się, iż prezentowane tłumaczenie ma charakter wyłącznie tłumaczenia roboczego, dokonanego przez KIW i które w swoich założeniach powinno służyć jako dokument pomocniczy w przygotowaniu oraz realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w rozumieniu „Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej”.

 Dokument znajduje się na stronie http://www.kiw-pokl.org.pl/ oraz pod linkiem do Zasad Finansowania PO KL.