Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

VII edycja konkursu Dobre praktyki EFS 2013

data publikacji: 09-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego do udziału w konkursie Dobre praktyki EFS 2013.

Ideą konkursu Dobre praktyki EFS jest wskazanie przykładów modelowych projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. Prezentacja najlepszych projektów przyczynia się do upowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i kształtowania pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w Polsce. Projekty zgłoszone w poprzednich edycjach oraz efekty, jakie prezentują udowadniają, że człowiek, jego pomysły, idee i marzenia są ogromną siłą pozwalającą na realizację nawet najtrudniejszych zadań.

W związku z tym, zachęcamy Państwa do podzielenia się doświadczeniami oraz zaprezentowania swoich projektów, w ramach których zostały wypracowane ciekawe i innowacyjne rozwiązania. W imieniu Ministra Rozwoju Regionalnego konkurs przeprowadza Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS. Opisy projektów wraz z materiałami dodatkowymi należy przesłać do dnia 16 września 2013 r. na następujący adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS
ul. Domaniewska 39 a, 02-672 Warszawa
z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2013”

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 15 listopada 2013 r., natomiast podczas uroczystej gali w Warszawie, laureatom najwyżej ocenionych projektów zostaną przyznane tytuły „Najlepsza inwestycja w człowieka”. Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane również w publikacji wydanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a także na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Ponadto, przedstawiciele nagrodzonych projektów będą mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej realizującego wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są zamieszczone również na stronie Krajowego Ośrodka EFS www.roefs.pl.

Na potrzeby konkursu działa skrzynka kontaktowa, na którą można przesyłać wszelkie pytania związane z konkursem – dobrepraktyki@cpe.gov.pl.

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: