Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Bułgarii poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy

data publikacji: 13-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Bułgarii – organizacja Unite consulting SpLtd. poszukuje partnerów ponadnarodowych do swojego projektu.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia społeczności romskiej poprzez zapewnienie bezpłatnej platformy e-learningowej w edukacji.

W ramach współpracy ponadnarodowej przewiduje się:

 • Prowadzenie badań wśród społeczności Romskiej w celu zidentyfikowania właściwej tematyki szkoleń dotyczących:
   Rozpoczynania nowej pracy;
   Utrzymania higieny osobistej;
   Utrzymania otoczenia we właściwym stanie;
   Wychowania zdrowych dzieci;
 • Posumowanie rezultatów badań w celu wyboru najbardziej przydatnych szkoleń, które zostaną opracowane celem stymulowania i zachęcania społeczności romskiej do poprawy jakości ich życia;
 • Wypracowanie platformy e-learningowej dostępnej z każdej części globu;
 • Wypracowanie materiałów edukacyjnych w różnych językach, które następnie zostaną zamieszczone na platformie (w ramach poszczególnych serii szkoleń zdiagnozowanych w czasie wspomnianego badania);
 • Rozwój forum, na którym przedstawiciele społeczności romskich na całym świecie będą mogli wymieniać doświadczenia, wiedzę, porady itp.;
 • Prowadzenie szkoleń dla personelu administracyjnego oraz technicznego z zakresu zarządzania i utrzymania platformy e-learningowej.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, należy kontaktować się bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Bułgarii: Sabrina Fatuh, e-mail: unitem@unite-consulting.com.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.