Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Włoch poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy

data publikacji: 13-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia propozycję projektu włoskich organizacji CIOFS-FP i Befree.

CIOFS-FP (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professionale) i Befree (ekspert w zakresie przemocy wobec kobiet – gender violence), są w trakcie przygotowania projektu zwiększającego świadomość w zakresie handlu ludźmi w celach wykorzystania na tle seksualnym i turystyki seksualnej. Projekt jest planowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską (CIPS/ISEC 2013 "PREVENTION, PREPAREDNESS AND CONSEQUENCE MANAGEMENT OF TERRORISM AND OTHER SECURITYRELATED RISKS" (CIPS) and "PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME" (ISEC)).

Mając powyższe na uwadze, wspomniane instytucje chciałyby także zaprosić do przedsięwzięcia polskich partnerów – organizacje zainteresowane działaniami we wskazanej tematyce, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet (zmuszania do prostytucji, handlu ludźmi, turystyki seksualnej…).

Wniosek należy złożyć do października tego roku, jednakże mając na uwadze proces tworzenia partnerstwa oraz inne zobowiązania liderzy projektu zachęcają do jak najszybszego kontaktu z Panią Federicą Ruggiero (tel. 06 57299128 – Fax. 06 45210030, fruggiero@ciofs-fp.org, www.ciofs-fp.org).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.