Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL (po skardze rozpatrzonej przez sąd administracyjny)

data publikacji: 14-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonej przez sąd administracyjny skargi wniesionej przez wnioskodawcę, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 18.06.2013 r., w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.3/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.

Do pobrania:

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności (*pdf)