Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista stypendystów w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL wybranych do przedstawienia prezentacji

data publikacji: 16-08-2013

                         

„Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
Poddziałanie 9.1.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 

W związku ze zbliżającą się konferencją podsumowującą V edycję projektu pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która odbędzie się 11 października 2013 roku w Domu Aukcyjnym ADAM’S w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu publikuje Listę stypendystów wybranych do przedstawienia prezentacji:

Lp.
Imię i nazwisko
Temat wystąpienia
Szkoła
1.
Dominika Gola
Dlaczego pociąg jak jedzie to stuka?
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu
2.
Anna Daria Grzesiak-Walczak
Biomimikra – inżynieria przyszłości
I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży
3.
Kamil Heinrich
Białko zielonej fluorescencji jako cząsteczka reporterowa
I Liceum Ogólnokształcące
w Swarzędzu
4.
Jarosław Jeżyk
Różne oblicza prochu czarnego
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK
w Pniewach
5.
Marcin Kaczmarek
Sci-Fi możliwe w przyszłości? Tajemnice podróży kosmicznych
Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Szczanieckiej
w Pniewach
6.
Patrycja Pietryka
Fizyka w medycynie
Gimnazjum w Zespole Szkół w Brdowie
7.
Agata Gęściak
Wnętrze człowieka ukazane okiem fotografii
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Jarocinie
8.
Anna Matysik
Stypendium jako forma motywacji do dalszej nauki
Liceum Ogólnokształcące
w Wolsztynie
9.
Patryk Pogorzelczyk
Komputer dawniej i dziś
Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. we Lwówku
10.
Weronika Natalia Potarzycka
Fotografia cyfrowa
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie

Ponadto WUP w Poznaniu informuje, że harmonogram konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej we wrześniu br.


Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego