Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL, po wykorzystaniu oszczędności

data publikacji: 20-08-2013

                      

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach projektu systemowego pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powstały oszczędności umożliwiające przyznanie dofinansowania kolejnym wnioskom z listy rankingowej.

W związku z powyższym rekomendowane do dofinansowania zostały wnioski znajdujące się na pozycjach 102 i 103 zaktualizowanej listy rankingowej (w załączeniu zaktualizowana lista).

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego