Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.2/1/13

data publikacji: 20-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.2/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych rozpocznie się w dniu 30 sierpnia br.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej po uwzględnieniu środka odwoławczego.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.