Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1 PO KL/6/E.1.1/12

data publikacji: 20-08-2013

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu zamkniętego
nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
Joanna Śmietańska
Poznań
2
Marta Strykowska
Rogoźno
3
Sylwia Nowak
Poznań
4
Ewa Kromolicka
Przeźmierowo
5
Natalia Szymkowiak
Opalenica
6
Agnieszka Krawczyk
Poznań
7
Łukasz Wajda
Poznań
8
Sandra Kortas – Dorsz
Poznań
9
Anna Pawłowska
Poznań
10
Agnieszka Bruch
Poznań
11
Magdalena Konieczna
Poznań
12
Agata Kostro
Poznań
13
Marcin Duszyński
Poznań
14
Agnieszka Antczak – Bończyk
Poznań
15
Małgorzata Matelowska
Głowienka