Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu IX województwa wielkopolskiego

data publikacji: 21-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, zatwierdziła zmiany w opracowanym przez Instytucję Pośredniczącą Planie działania na rok 2013 dla Priorytetu IX województwa wielkopolskiego. Wprowadzone modyfikacje dotyczą wprowadzenia do planu działania fiszki projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Do pobrania:

Wyciąg z Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu IX (*pdf)